phobia

Philophobia ang Ikalawang Kabanata

Sa kampay ng gitara
may lungkot na nadarama
mga labing ngumingiti
duda nama’y namamayani.
Mga matang nakatitig
sa labi na kay nipis
mga bigkas ng paglinang
tila baga lasong kumikitil.
Ba’t nga ba kay hirap
magtiwala na nga muli
kahit ano pang pagsisikap
ng sintang kay lambing.
Di man naisin
na ika’y inisin at pagurin
pagmamahal na inaalay
ay di pa kayang tugunin.
Pasensya na sa puso
na pilit mong sinasamyo
di naman talaga bato
dapatwa’t balot lang ng takot.

Advertisements

Philophobia

Last night I slept with a prayer in my heart
an old soul to a young adult that’s afraid from the start

Books of sorrows and fiction used to be my window
to the truth of the world and men, I used to be a callow

Faces of strangers came rushing in
with promises of morrow behind the empty grins

Worried and battered as the ground crumbles
so I kept my distance, from the world’s troubles

Amid the flurry of young beleaguered souls
My heart tries to hope despite the tears and loss

Although a new beginning has started to set in
Push and pull of doubts relentlessly has kept me bleak

Cause truth be told in dismay it feels impassive still
for why dear heart how is it hard for you to trust and to feel.